space space space space space space space space
Head Hem På gång Kontakt Om oss Arkitekthus Tomter Ranstad Kolstad Källatorp Aktuellt
         
  space
Tomter
space
 
space space space
   

Arkitektritade hus
Arkitekten har utformat husen för att ta vara på det öländska
ljuset. Husen har släktskap med de fritidshus som genom tiderna byggts på
Öland, med de klassiska sadeltaken och träfasaderna. Det är hus för nutida
boende i klassisk tappning. Våra hus är ritade för ett behagligt boende. Öppna
och ljusa ytor för umgänge och med en stor uteplats i direkt anknytning till
allrummet.

Lokala hantverkare bygger huset i lösvirke. Hantverkarnas genuina kunnande
och skickliga handlag gör att det blir en hög kvalitet i byggnationen.
Samarbetet med arkitekt och hantverkare gör det möjligt för köpare att föra
en dialog om individuella lösningar både före och under byggtiden.

Visningshus

På plats på Öland kan du se vår kvalité i våra visningshus av modellen
Solvända 85, Blåeld 87, Blåeld 106, Vallmo 98, Gullviva 83 samt Ölandsmåra 85.

Kontakta vår exploatör på plats >>
space
Våra hus, planlösningar, fasadskisser >>

Ändringar av produkter och leverantörer har skett över tid varför vi reserverar oss för en del detaljuppgifter

 

 
  space
 
 
 
space space space
   

©KN Förvaltning och Fastigheter AB tel 0485-483 00, info@knfastigheter.se

Ölandsmäklaren tel 0485-770 00, info@olandsmaklaren.se

space